Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

diedrunk
7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapommy pommy
diedrunk
2603 5e35 500
diedrunk
6962 a727 500
diedrunk
9179 4fc4
Reposted fromclitoris clitoris viawszystkodupa wszystkodupa
diedrunk
4986 e1a5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawhattever whattever
diedrunk
4315 7a43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreeway freeway
1204 2eb2
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viakatt katt
diedrunk
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viafreeway freeway
diedrunk

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
diedrunk
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafreeway freeway
diedrunk
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
diedrunk
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viahereyes hereyes
diedrunk

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
8460 8273
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapommy pommy
diedrunk
6072 7a74 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
diedrunk
5410 ee35 500
Reposted fromhagis hagis vianezavisan nezavisan
diedrunk
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
diedrunk
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaspontaneous spontaneous
diedrunk
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl