Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

diedrunk
7386 c12b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaphilomath philomath
diedrunk
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaphilomath philomath
diedrunk
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
diedrunk
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
diedrunk
0453 4e31
diedrunk
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
diedrunk
6648 7f84 500
Reposted fromseaweed seaweed viakomplikacja komplikacja
diedrunk
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viaflesz flesz
diedrunk
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaphilomath philomath
5999 56eb 500
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
6020 e4fb 500
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
diedrunk
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
diedrunk
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
diedrunk
3603 adc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
7728 5a6d
diedrunk
1999 b8fe 500

April 17 2018

diedrunk
8577 eca7 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
diedrunk
diedrunk
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl