Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

diedrunk
diedrunk
8004 7e9f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
diedrunk
3010 13e7 500
Reposted fromrosejalea rosejalea viawszystkodupa wszystkodupa
diedrunk
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
diedrunk
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viawszystkodupa wszystkodupa
diedrunk
8690 153b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
diedrunk
2256 55da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapkz451 pkz451
6083 7902
Reposted fromtosiaa tosiaa viapkz451 pkz451
diedrunk
4171 5058 500
Reposted fromoll oll viapkz451 pkz451
diedrunk
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapkz451 pkz451
diedrunk
1171 4bb4 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viapkz451 pkz451
diedrunk
2842 b93b 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viafreeway freeway
diedrunk
2182 76a1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreeway freeway
diedrunk
4016 d5dc 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatimetobegin timetobegin
diedrunk
4017 026a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatimetobegin timetobegin
diedrunk
3390 b24e 500
Reposted fromstroschek stroschek viakomplikacja komplikacja
diedrunk
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
diedrunk
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl