Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2020

diedrunk
3082 d532 500
Reposted fromPuls Puls viakatt katt
diedrunk
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
1062 38bb 500
5817 000f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaphilomath philomath
diedrunk
Reposted fromshakeme shakeme

September 22 2019

diedrunk
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
diedrunk
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
diedrunk
0056 2d44 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
diedrunk
9796 139a
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
diedrunk
7392 7bf5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszlugtime szlugtime
diedrunk
0329 9d97 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viaszlugtime szlugtime
diedrunk
9837 3dbc 500
Reposted fromonlyman onlyman viafeniculum feniculum
diedrunk
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaszlugtime szlugtime
diedrunk
diedrunk
8500 b9ce
Reposted fromzciach zciach viaszlugtime szlugtime
diedrunk
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszlugtime szlugtime
diedrunk
Reposted fromgruetze gruetze viaszlugtime szlugtime
diedrunk
Reposted frombluuu bluuu viapommy pommy

September 08 2019

diedrunk
4776 2f74 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
diedrunk
4773 5061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...